standard-title Prihláška

Prihláška

Zmluva o obstaraní zájadu

uzatvorená v zmysle zákona 281/2001 Zz.

Cestovná kancelária Pubo
zriadená spoločnosťou CK Pubo s.r.o.
IČO: 50819143, F. Liszta 9, 929 01 Dunajská Streda
Bankové spojenie VÚB: IBAN SK34 0200 0000 0029 4989 8151
tel.: 0903 442 380, mail: info@pubotravel.eu, www.pubo.sk

ďalej "obstarávatel"

Vyberte druh objednávaného zájazdu

Súhlas s podmienkami a so spracovaním osobných údajov:

Všeobecné zmluvné podmienky

Prosím, zadajte znaky z obrázka do tohto vstupu.