standard-title Poistenie

Poistenie

CK Pubo je v zmysle zákona č.281/2001 Z.z. poistená proti úpadku a insolventnosti. 

Toto poistenie znamená 100% záruku a garanciu Vašich prostriedkov.

Ck Pubo ako cestný nákladný dopravca zodpovedá za škodu na prepravovanej zásielke v prípade jej poškodenia, zničenia alebo straty.
Preto je preprava motoriek  poistená poistením CMR,
ktoré uvedené škody kryje.  

Cestovné poistenie si uzatvára každý účastník sám, v prípade záujmu môže toto poistenie zabezpečiť CK Pubo.