standard-title Letecká preprava

Letecká preprava

Termíny zájazdov sú stanovené tak, aby do vybranej destinácie účastníci zájazdu mohli priletieť v určenom termíne poväčšine z bratislavského, alebo viedenského letiska.  
Leteckú prepravu na požiadanie sprostredkuje CK Pubo.
Cena letenky sa odvíja od termínu zakúpenia letenky.
V cene zájazdu je spravidla zahrnutá základná cena letenky zakúpenej v dostatočnom predstihu.
Ak je letenka zakúpená neskôr, jej zvýšená cena sa prejaví v cene zájazdu.