CK PUBO s.r.o.

sídlo spoločnosti:
Ferencza Liszta 9, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 50819143
e-mail:      info@pubotravel.eu
telefón:    +421 903 442 380